Wynajmij
ogrodzenie
online
gdzie trafaiaja odpady komunalne 400x350 - Gdzie trafiają odpady komunalne ?
2020-07-07 Łukasz Kamiński

Wiele osób zastanawia się nad tym, gdzie trafiają odpady komunalne. Nie ma w tym nic dziwnego skoro mamy z nimi do czynienia na co dzień. Kwestia posiadania wiedzy na temat tego co dzieje się z naszymi nieczystościami jest ważna z wielu powodów.

Głównym z nich jest utwierdzenie się w konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci, a innym zwykła ciekawość. Przejdźmy zatem do rzeczy i wyjaśnijmy nurtujące nas kwestie. Zagospodarowanie poszczególnych odpadów z gospodarstw domowych wygląda następująco:

Gdzie trafiają odpady komunalne ?

  • Odpady niesegregowane – śmieci zmieszane lub jak kto woli resztkowe czy też zmieszane zbierane są w pojemnikach i kontenerach koloru czarnego lub zielonego. Biorąc pod uwagę masę zbieranych odpadów stanowią one główną frakcję nieczystości. Po opróżnieniu kosza na nieczystości do śmieciarki jest on przewożony do tzw. RIPOK – u. Skrót ten oznacza: regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. W miejscu tym śmieci poddawane są mechanicznobiologicznemu przetworzeniu które polega na oddzieleniu z ich strumienia elementów, które da się przetworzyć, frakcji mineralnej oraz bio. Proces ten odbywa się przy użyciu maszyn takich jak choćby separatory optyczne czy też „wialnie”. Ostatnie z tych urządzeń służą do oddzielania śmieci lekkich takich jak np. papier od pozostałych nieczystości.
  • Odpady segregowane – w naszych domach zbieramy śmieci segregowane takie jak papier, metale i tworzywa sztuczne i szkło. W wielu przypadkach trafiają one także na RIPOK, gdzie są w odpowiedni sposób doczyszczane lub konfekcjonowane, Alternatywnym sposobem postępowania z odpadami z selektywnej zbiórki nieczystości może być także ich przewiezienie do firm zajmujących się recyklingiem. Podmioty te nadają „drugie życie” naszym odpadom i inicjują powstanie z nich zupełnie nowych przedmiotów.
  • Odpady biodegradowalne – odpady pochodzące z naszych domów to także cenny surowiec, który może być wykorzystany przy produkcji kompostu. Śmieciarki wysypują gałęzie, trawę i liście na płyty, gdzie ulegają one procesom zmierzającym do powstania jednego z najcenniejszych nawozów na świecie. Kompost pochodzący ze zbiórki śmieci komunalnych może być wykorzystany do zasilania gleby w pasach zieleni drogowej.

 

Gdzie trafiają odpady komunalne ?
Gdzie trafiają odpady komunalne ?