Wynajmij
ogrodzenie
online
Czujniki zapełnienia pojemników na odpady
2022-07-18 Łukasz Kamiński

Do czego służą czujniki zapełnienia pojemników?

Czujniki zapełnienia pojemników na odpady to nasz nowy produkt, który w połączeniu z systemem Waste24.net pozwala płynnie zarządzać wywozem śmieci.

Nasze autorskie rozwiązanie daje sposobność do szybkiego reagowania na powstające przepełnienia i dodatkowo może informować dyspozytorów o aktualnej temperaturze i wilgotności całego ładunku.  W ten sposób tworzy się swoisty ekosystem, który pozwala w sposób całościowy usprawnić logistykę wywozu, a cały proces uczynić bardziej transparentnym. Dzięki czujnikom zapełnienia pojemników, które mogą wysyłać dane do systemu Waste24.net tworzone są takie wartości dodane jak:

Co daje używanie czujników zapełnienia pojemników?

  • Oszczędności w zużyciu paliwa – czujniki zapełnienia pojemników informują o tym jaki jest bieżący stan ich napełnienia. Ma to szczególne znaczenie w punktach odbioru śmieci, do których trzeba pokonać długi dystans. Przy obecnych cenach paliwa wyeliminowanie pojedynczych kursów generuje spore oszczędności. Dobrym przykładem zastosowania zaawansowanej technologicznie sensoryki są np. kosze uliczne, śmietniki znajdujące się na szlakach turystycznych, czy też kosze na używaną odzież.
  • Oszczędności w czasie pracyczujniki zapełnienia pojemników redukują czas pracy kierowców. Z ich użyciem można oszczędzić cenne godziny i w ten sposób ograniczyć obłożenie personelu. Eliminowanie nadgodzin sprawia, że biznes wywozowy staje się rentowniejszy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie niepotrzebnych kursów wpływa pozytywnie na stan techniczny floty.
  • Odpowiednie dopasowanie pojemników – w każdej miejscowości bywają punkty gromadzenia odpadów, w których zauważane są ciągłe przepełnienia. Z czujnikami sensorycznymi może je w śledzić w czasie rzeczywistym i na bieżąco wprowadzać korekty do ilości i rodzaju pojemników. Tego typu dane są niezbędne, jeśli chcemy wyeliminować nieprawidłowości.
  • Usprawnienie współpracy z podmiotem wywozowym – nasze czujniki zapełnienia koszy na śmieci polecamy także dużym wytwórcom odpadów. Ich używanie ma sens np. u klientów mających wiele lokalizacji odbioru nieczystości lub w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Tak w jednym jak i drugim przypadku osoba odpowiedzialna za przestrzeń w pojemnikach lub kontenerach może śledzić jej stan i w razie konieczności zlecić dodatkowy odbiór nagromadzonego ładunku.

Czujniki zapełnienia pojemników na odpady
Czujniki zapełnienia pojemników na odpady