Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady poremontowe 400x350 - Czego nie zabierze Państwu śmieciarka ?
2018-11-26 Łukasz Kamiński

Władztwo Gmina nad odpadami daje nieraz mylne przekonanie, że ekipa, która przyjeżdża do danego domostwa ma obowiązek zabrania wszystkich rodzajów odpadu. W związku z powyższym mieszkańcy są przekonanie, że to co wystawią przed pojemnik powinno niechybnie zniknąć.

I tak się na ogół zadziewa, chyba że do śmietników trafią nieczystości, które są błędnie przez Państwa zakwalifikowane do takich frakcji jak: plastik, szkło, papier, bio czy zmieszane. Do najczęściej popełnianych błędów przy segregacji odpadów zaliczyć możemy błędne pozbywanie się:

Czego nie zabierze Państwu śmieciarka ?

  • Elektroniki – wszystko co jest zasilane prądem stanowi grupę odpadów o nazwie: „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”. Z założenia wyżej wymienione nieczystości podlegają osobnym prawidłom zbiórki. Takie śmieci jak świetlówki, odtwarzacze DVD czy konsole powinny trafić do PSZOK lub być zebrane podczas mobilnej zbiórki śmieci. Z reguły Gminy raz lub dwa razy do roku organizują akcje, które mają na celu ułatwienie Państwu pozbycia się zbędnych rupieci. Warto zatem zerknąć w harmonogram, zanim podejmiemy decyzję o wyrzuceniu telewizora do pojemnika na szkło.
  • Odpadów poremontowych i gruzu – wielu z nas remontuje swoje domy przynajmniej jeden raz na kilka lat. Przy tej okazji powstają takie nieczystości jak: gruz, resztki tapet czy inne resztki, pochodzące z demontażu. W wielu przypadkach tego rodzaju śmieci gromadzone są przydomowych pojemnikach na odpady. Podobnie jak w przypadku sprzętu elektrycznego takie postępowanie z nieczystościami jest poważnym błędem i może rodzić konsekwencje w postaci otrzymania powiadomienia o braku należytej segregacji.
  • Papy i azbestu – papa i azbest to odpady, których lata świetności minęły kilkadziesiąt lat temu. Z biegiem lat kończy się również ich przydatność. Tam gdzie były one zamontowane powoli zastępuje się je innymi materiałami. Wiele osób w ferworze prac remontowych zapomina, że wyżej wymienione nieczystości powinny być zutylizowane w specjalistycznych punktach zbiórki. Nie można więc ich wyrzucać razem z opakowaniami po jogurtach, czy puszkami po piwie. Takie działanie jest nie tylko niekorzystne dla środowiska, ale budzi również poważane wątpliwości natury moralnej.
Nie wszystkie odpady można gromadzić w przydomowych pojemnikach
Nie wszystkie odpady można gromadzić w przydomowych pojemnikach