Wynajmij
ogrodzenie
online
brak odbioru odpadow 400x350 - Braki w odbiorze odpadów
2019-01-27 Łukasz Kamiński

Nikt z nas nie może być zadowolony z powodu braku odbioru swoich nieczystości.  Statystyki prowadzone przez firmy komunalne wskazują, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niemożność dostępu do pojemników oraz ich złe wykorzystanie. Podmioty, które świadczą usługi na terenie danej Gminy każde z tych zdarzeń raportują.

Konsekwencją niewywiezienia śmieci w terminie są nie tylko mogące się pojawić uciążliwości, ale również nagana, które można otrzymać w ślad za złą segregacją odpadów. Kilkukrotne upomnienia skutkują zazwyczaj podwyższeniem opłaty za obsługę danej nieruchomości, która może być na Państwa nałożona administracyjnie. Warto więc unikać tego typu sytuacji i rozsądnie podchodzić do tzw. „kwestii pojemnikowych”. Do dobrych praktyk w powyższym zakresie zaliczyć możemy:

Braki w odbiorze odpadów. Porady dla mieszkańców.

  • Przygotowanie miejsca pod pojemniki na odpady – na dobrze zarządzanej posesji wszystko ma swoje miejsce, cel i przeznaczenie. Nie inaczej powinno być w przypadku pojemników na śmieci. Wyodrębnienie kawałka placu na etapie budowy danego domostwa zaoszczędzi Państwu kłopotów. Teren pod tzw. pergolę śmietnikową powinien być utwardzony i należycie utrzymywany zimą. Przez zaspy ze śniegu nie da się bowiem podciągnąć koszy pod zasyp śmieciarki. Brak wyasfaltowania lub wyłożenia kostką brukową takiego miejsca nie sprawdzi się także podczas deszczów. Państwa śmietniki będą ciągle brudne i zabłocone.
  • Wystawienie koszy przed nieruchomość w dniu wywozu – wielu osobom, które czytają ten artykuł kwestia udostępnienia pojemników wydaje się oczywistością. W praktyce jednak tak nie jest i do wielu domów śmieciarka zawraca po kilka razy, a nawet i je omija. Bezwzględnie należy więc unikać sytuacji, w których pojemniki będą posadowione w czeluściach podwórka lub pochowane w budynkach gospodarczych. Ładowacz, który obsługuje Państwa posesję nie będzie ryzykować pogryzienia przez psa lub posądzenia o kradzież w przypadku zaginięcia jakiegoś przedmiotu.
  • Właściwe oznaczenie pojemników – w obecnym czasie kolorystyka koszy na odpady została w odpowiedni sposób usystematyzowana. Każda ze zbieranych frakcji powinna być rozpoznawalna przez reprezentujący ją kolor kosza. W praktyce bywa jednak, pojemniki mają przeróżne odcienie. Kluczem do sukcesu wydają się tutaj naklejki, posiadające odpowiednie piktogramy. Umiejscowienie ich na śmietniku pomoże mieszkańcom w wyborze odpowiedniego kubła na nieczystości, względem którego mają dylemat.
Braki w odbiorze odpadów
Braki w odbiorze odpadów